Christiane Pooley - Opus For Left Eye

Opus For Left Eye, 2011

Autor: Christiane Pooley

Oli sobre cartó.

92 x 69 cm.

En els rostres buits d’Opus for left eye intuïm mirades i expressions que són nostres; suplim les absències dels braços o les cames amb les nostres postures, les que ens expliquen i diuen el que som, les que ens delaten. Entrem en l'escena del quadre. La intenció de l'obra es transforma en nostra. Diu Merleau-Ponty: “abans de qualsevol, la cosa realitza aquest miracle de l'expressió: un interior que es revela a l'exterior, una significació que irromp en el món i es posa a existir, i que només es pot comprendre completament cercant-la en el seu lloc amb la mirada”.