A Cloud, 2014

Autor: Claire Harvey

Instal·lació de 59 làmines transparents pintades a l'oli.