Carotaggi, 2016

Autor: Giorgio Andreotta Calò

Pedra volcànica, carbó i acer.

Aquesta obra forma part d'una sèrie iniciada per Andreotta Calò en 2014. Aquest terme té el seu origen en la tècnica minera i geòloga que designa l'extracció de mostres de roca del subsol a través d'un trepant buit, per a analitzar les seues propietats físiques o químiques. Les extraccions van ser realitzades en la zona de Sulcis Iglesiente, Sardenya i en la llacuna veneciana. Inicia així un procés de reflexió sobre la transformació de la matèria. Les capes de material que trauen a la llum reflecteixen les eres geològiques del subsol: calcària, roques volcàniques, basalt, carbó. Els carotaggi es troben dins de semicilindres metàl·lics. L'artista reorganitza les escultures esteses en el sòl, reconstituint en una posició longitudinal la seua ubicació estratigràfica original.