Sleeping machine I

Autor: Hiraki Sawa

Vídeo amb únic canal amb so.

Presenta un món trasbalsat, evoca una seductora nostàlgia, amb ocults racons interiors habitats només per màquines antigues de càlcul, engranatges i d'altres peces de rellotgeria extrets de les seues estructures habituals en moviment sobre paisatges urbans nocturns. Giren i es bloquegen de formes inexplicables al llarg de les habitacions d'una casa abandonada, contant el pas lent i difícil que es tarda per a aconseguir el temps. Ambdues obres es mostren com metàfores de l'espai intern més personal de Sawa, representat pel acte de dormir o de recordar. A l'artista no li interessa el paisatge o allò quotidià com tal, sinó com transsumpte de la seua memòria.