Sleeping machine II, 2011

Autor: Hiraki Sawa

Vídeo amb únic canal amb so.

Vídeo monocanal sense so.

Presenta un món trasbalsat, evoca una seductora nostàlgia, amb ocults racons interiors habitats només per màquines antigues de càlcul, engranatges i d'altres peces de rellotgeria extrets de les seues estructures habituals en moviment sobre paisatges urbans nocturns. Giren i es bloquegen de formes inexplicables al llarg de les habitacions d'una casa abandonada, contant el pas lent i difícil que es tarda per a aconseguir el temps. Ambdues obres es mostren com metàfores de l'espai intern més personal de Sawa, representat pel acte de dormir o de recordar. A l'artista no li interessa el paisatge o allò quotidià com tal, sinó com transsumpte de la seua memòria.