Tracking, From 0, 2011

Autor: Hiraki Sawa

Vídeo HD transferit a un disc Blu-ray.

Mostra de nou la superposició de les imatges i un món oníric, de somnis i records en blanc i negre.