Never-ending handbook. Guía de las aves de mi mundo, 2018

Autor: Juan Del Junco

115 llibres impresos parcialment en plecs, segons s’obrin, a una tinta d’òfset sobre paper de pasta mecànica, encolats i cosits, més un llibre complet de 224 pàgines.

És l’exemple més nítid de la seua particular revisió de les relacions entre la fotografia i el mètode científic. En aquesta obra torna a treballar en el camp de l’ornitologia. Indaga de nou en la relació entre el llenguatge fotogràfic i la seua passió per les aus, produint una fricció entre la lògica racional i la científica, entre l’ordre emocional i el simbòlic. Aquesta obra és l’últim capítol del projecte Conceptual Andalusia, en el que l’artista ve treballant en els últims anys. No és una guia de mà a l’ús. Junco desplega una publicació sobre una llarga taula. “L’instal·la” i obliga a l’espectador a desplaçar-se, contemplant els successius plecs que la componen.

No es tracta d’una publicació científica sobre les aus de la regió sinó d’un exercici de lectura i de contemplació, ja que les imatges i els textos tenen valor visual i narratiu.

Des dels inicis d’aquesta sèrie, Juan del Junco s’ha interessat pels dispositius que fan visible la fotografia inclinant-se sempre cap al format llibre.