Forcefields Series #3, 1971

Autor: Liliane Lijn

Collage, letrafilm y letraset sobre tarjeta.

Amb aquestes obres es va convertir en “la Dama de la Línia”. Però les seues són alguna cosa més que simples línies. Com els seus precursors en els camps de la geometria i el biomorfisme, les seues línies, fins a les realitzades amb Lletrafilm, tenen el poder d’assumir una personalitat. En aquesta sèrie on el Lletrafilm s’ha aplicat a mà, estrenyent-lo sobre unes trajectòries acolorides, corbades i serpentejants que recorden gràfics, les línies poden conservar la fragilitat de la seua execució.