Sunlight in a Room, 2017

Autor: Spencer Finch

11 fotografies emmarcades individualment, injecció de tinta.

Investiga els efectes de la llum en el seu propi estudi. Les fotos d’aquesta sèrie abstracta, dibuixen una imatge subtil de la complexitat visual creada per la llum del sol que cau en l’estudi buit, el que ens permet experimentar una cosa presumiblement ordinària com event poètic multifacètic que al final roman insondable.