In pursuit of transparency (diptych), 2014

Autor: Tacita Dean

Fotogravat.

Díptic.

En aquesta obra explora noves proves de laboratori basades en làser, o explosions equivalents nano nuclears, i la possibilitat de filmar-los. Les proves es produeixen en un fragment de temps, en femtosegons (mil milions de milionèsimes de segon). La captació d’aquests micro-esdeveniments és una tasca que excedeix amb molt les capacitats naturals del cine, que paradoxalment és l’únic mitjà capaç de registrar-les.