Till Gerhard - Avantgarde Backlash

Avantgarde Backlash, 2006

Autor: Till Gerhard

Oli i pintura d'aerosol sobre llenç.

220 x 280 cm.

El grup concentrat entorn a un esdeveniment social estrany irradia una amenaça subversiva que ix d'un aparent fenomen metafísic que envaeix la realitat. La seua pintura reflexa la condició paranoica del món, encara que estiguen pintats amb colors brillants i vius, comunica un caràcter amenaçador i crea el seu propi dinamisme del qual els curiosos són incapaços de fugir.