Sun, 2017

Autor: Tom Friedman

Vídeoprojecció sense so.

Aquesta obra presenta un treball desenvolupat a partir d'un esforç conscient per a evitar la materialitat. L'ús discret de la llum, tant com eina de renderitzat com fons ambiental, introdueix un element espectral que desafia les restriccions de forma, color i escala que recorden els objectes tangibles. En aquest nou gènere, l'artista explora els seus continus interessos en la fenomenologia i el paranormal, revisant motius familiars amb l'objectiu de qüestionar aspectes de l'objectivitat.

La seua investigació en curs sobre la materialitat gira entorn de la reinvenció d'objectes quotidians, sovint passats per alt, que ratllen en el fantàstic.