Mistake Archive, 2002-2003

Autor: Casey Tang

Caixes d’arxivadors.

Cartó.

Dimensions variables.

Explora el món de la globalització. Utilitza un sistema burocràtic de documentació per crear un arxiu d’actes que preserven esdeveniments descartats en les profunditats de la memòria o esdeveniments que són difícils d’oblidar. Documenta i arxiva errors personals, incidents o penediments emprant un estàndard de catalogació propi, basat en la combinació de mètodes inspirats en els arxius dels museus.

Els errors i penediments continguts en aquests arxivadors van des d’objectes trencats fins a correus electrònics enviats a direccions errònies. Els objectes trencats es classifiquen segons mètodes d’investigació forense, utilitzant la triangulació per ubicar els objectes en el lloc on van ser trobats després de la seua destrucció. Aquests objectes es guarden en bosses de plàstic i s’arxiven en caixes amb documentació detallada per engalavernar-los, podent així reconstruir l’escena de l’accident. Els més efímers són documentats gràcies a imatges associades i arxius digitals.

Mistake Archive ofereix una crítica humorística de com i per què ens entestem en preservar el passat de la humanitat i es qüestiona la legitimitat d’objectes que considerem herència cultural.