Informació Legal - Condicions d'Ús


Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, àudio i qualssevol altres materials, són propietat de INELCOM S.A. o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a INELCOM S.A. Tots els drets estiguin reservats. Tot accés a aquest lloc web queda subjecte a les següents condicions:

  • Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No s'autoritza la còpia, reproducció, transmissió, distribució o modificació del lloc o els seus continguts.

  • INELCOM S.A. no garanteix l'exactitud, veracitat o integritat dels continguts d'aquest lloc web.

  • En visitar aquest lloc web, el seu navegador pot emmagatzemar informació tècnica en el seu ordinador: l'ús de cookies no proporciona cap informació personal, ni informació sobre el seu ordinador, només estiguin destinades a ajudar-lo a estalviar temps quan torni a visitar-nos i a ajudar-nos en la millora del disseny del nostre lloc web.

  • Qualsevol dada que els visitants d'aquest lloc web enviïn a INELCOM S.A. ser inclòs en la seva base de dades, d'acord amb la Llei Espanyola 15/1999 de 13 de Desembre. Els visitants poden en qualsevol moment accedir a les seves dades, modificar-los o cancel·lar-los, enviant un correu electrònic inelcom@inelcom.com