Ceal Floyer - H2O

 H2O, 2002

Autor: Ceal Floyer

Dos monitors, dos DVD i un plint.

Durada 60 mins.

Consta de dos monitors: en un es mostra un got d'aigua mineral amb gas que perd la seua efervescència i en l'altre una olla amb aigua que lentament comença a bullir.

Ceal Floyer descriu aquesta obra com un intent de crear una experiència, un punt de recolzament entre la participació i la retrospecció, de crear una zona morta.