Into Place, 2014

Autor: Claire Harvey

Projecció.

2 retroprojectors amb làmines transparents pintades a l'oli i retalls de làmines.

8 dibuixos a l'oli sobre paper.

2 peanyes amb un total de 15 vidres pintats a l'oli.

En un espai de penombra, dos projeccions emeten dibuixos realitzats en transparències de diferents mides sobre el mur, sobre el qual, al mateix temps, s'han disposat llenços en llocs aleatoris, com per suggerir certa profunditat.