Choques, 2005-2006

Autor: Francis Alÿs

Videoinstal·lació de 9 canals, color, so.

L’artista ofereix diferents punts de vista d’un curiós accident que ell mateix protagonitzava en caure nou voltes a terra per la gràcia d’un gos que “inesperadament” es creua en el seu camí. Però fins i tot en aquest cas on la peripècia era provocada, “el desenvolupament i la resolució de la peça – com ell mateix va explicar – s’inscrivien en un camp de possibilitats completament obert”.

“Així que l’estudi era, i continua sent en alguna mesura, l’espai en el qual, literalment, s’estudien les possibilitats d’una obra que, no obstant això, es produirà fora”. I produir te ací el doble significat d’elaborar i també d’ocasionar, perquè el treball d’Alÿs depèn en bona mesura del que puga succeir sobre la marxa. De fet, podria dir-se que amb els seus passejos, Alÿs ha llançat llum sobre un vell tema, a més del propi deambular: la peripècia.