In the Trees, 2015

Autor: Joan Jonas

Vídeo Green Timeline FULL HD amb so, duració: 3´46" amb bucle.

Vídeo Mirror Timeline, FULL HD sense so, duració: 2´08" amb bucle.

6 espills.

64 dibuixos aquarel·la d´amunt paper.

Grava en el video els objectes i posteriorment projecta el gravat com a teló de fons de les seues instal·lacions enriquint el concepte d'espai i perspectiva.

En aquesta obra destaca la fragilitat de la naturalesa i la seua relació amb la condició humana. Les seues imatges no són merament descriptives: narren a través de suggeriments i reflexionen a través dels sentits. L'home intervé dramàticament en la terra, genera canvis dràstics en la naturalesa i estableix amb ella una relació distant i indiferent.

Jonas, en el seu performance, es va vestir de blanc convertint el seu cos en una pantalla. Projecta una imatge i dibuixa de manera repetitiva directament damunt la pantalla. Investiga els gestos, la narració i les imatges en moviment. Amb el seu traç ferm explora la impressió que causa la seua presència física en la intensa percepció de l'espectador. Aquest treball li permet i ens permet investigar les diferents relacions de les disciplines que utilitza i aconseguir una síntesi entre convivència i diàleg.