Variaciones sobre una granada, 1975

Autor: José Val del Omar

Pel·lícula de 35 mm digitalitzada, Bi-Standard. Color 3’ 5”. Sense soroll.

Aquesta curta bobina constitueix una espècie de bodegó cinematogràfic que, a partir d’una composició de magranes – la fruita emblemàtica de Granada -, combina tècniques d’animació (cinematografia fotograma a fotograma o stop-motion) i de pictolumínica. Les imatges, figuratives o abstractes, es projecten i acoblen anamòrficament als cossos esfèrics de les magranes. Els ordits i els llampecs són produïts mitjançant la llum incident del làser i d’altres impactes lumínics. Els elements translúcids actuen com a filtres davant de l’objectiu i afegeixen sensacions de relleu o peculiars textures. Les disseccions i els detalls de les entranyes de les magranes ressalten els grans rojos, l’escorça i les membranes grogues que els envolten. Aconsegueix efectes calidoscòpics i prismàtics mitjançant senzills dispositius òptics, acostaments i allunyaments òptics i zooms vertiginosos sobre la naturalesa morta i vivificada de les magranes.

Aquesta obra constitueix un dels millors exponents dels “tientos de pictolumínica” en els quals Val del Omar es va enredar en els últims anys de la seua vida, junt amb els registres o apunts que va filmar en super-8 d’altres alquímies de llum, imatges i objectes comuns.