Invierno, Mar y Fango, 2017

Autor: Juan Del Junco

Gelatina de plata digitalitzada i impresa amb tintes pigmentades sobre paper Canson Infininy 100% cotó.

Políptic compost de 41 quadres.

Junco observa i fotografia a les aus en el paisatge. Fotografia tot el que troba en el camí i realitza metàfores i comentaris sobre assumptes que li fascinen o li pertoquen. A mig camí entre la ciència i l’art, ens trasllada, en aquesta obra a les terres pantanoses de Cadis. Executades entre la tardor de l’any 2016 i l’hivern de 2017 elegí el moment en el qual baixa la marea i apareix una illa rodejada de fang. Molts dels seus projectes parteixen de lectures prèvies. En aquest cas el llibre Wild Andalusia, publicat en 1967. Així, uneix llibres dels anys 70 i 80, sense quasi fotografies amb la ciència i l’art conceptual.

Recull les percepcions que l’artista té sobre l’hivern, el mar i la vida. Aquestes fotografies ens transporten a la seua particular visió del món entesa a través de dotze breus consideracions que expliquen a la perfecció la seua obra “Invierno, Mar y Fango”.

“Dotze consideracions breus sobre INVIERNO, MAR Y FANGO o sobre els assumptes  que em fascinen o em pertoquen:

U. Aquest treball és un remake. Està basat en la maqueta d’un llibre editat en 1967, titulat WILD ANDALUSIA on s’han substituït les fotografies de Charles-A Vaucher per les que he realitzat en els últims cinc mesos.

Dos. Dit llibre, junt a altre del mateix autor, OISEAUX EN VOL, estaven a casa meua quan era xiquet, i recorde haver-los fullejat, amb fascinació, centenars de vegades. OISEAUX EN VOL fou editat en 1963.

Tres. En 1963, Ed Ruscha crea TWENTY SIX GASOLINE STATION. Sent la mateixa fascinació per dita obra que pels llibres abans citats. Aquesta dada és de vital importància, doncs de la suma d’ambdues fascinacions naix el bloc COCEPTUAL ANDALUSIA, el quint capítol del qual és INVIERNO, MAR Y FANGO.

Quatre. Realment només m’apeteix treballar sobre assumptes que em fascinen o que em pertoquen.

Cinc. INVIERNO, MAR Y FANGO és un projecte que tracta sobre el paisatge (assumpte que em fascina).

Sis. INVIERNO, MAR Y FANGO és un projecte que tracta sobre aus (assumpte que em fascina).

Set. INVIERNO, MAR Y FANGO és un projecte que tracta sobre la autobiografia i la memòria (assumptes que em pertoquen)

Huit. Just abans de començar INVIERNO, MAR Y FANGO em traslladí, per motius laborals, a la ciutat de Cadis. Tots els esdeveniments geogràfics que rodegen la meua vida quotidiana m’interessen, doncs el paisatge, com els amors no s’elegeixen, apareixen i s’amen.

Nou. Després d’una enorme pèrdua, el meu germà Eduardo, en el paper de germà major, em comentà que Neil Young, en un període d’afonament, creà tres discs, dos dels quals ON THE BEACH y TONIGHT ‘S THE NIGHT es consideren obres mestres.

Deu. En un període d’enfonsament decidí, per primera vegada, incloure les meues emocions en el meu treball com marc de referència.

Onze. La suma d’emocions (assumptes que em pertoquen) i paisatge (assumptes que em fascinen) dóna com resultat una sort de geografia personal que pot utilitzar-se com metàfora i com teràpia.

Dotze. Ara el que realment m’interessa és una deriva en el paisatge. Observar aus, fotografiar tant el paisatge com les aus, com tot el que em trobe en el camí, i realitzar metàfores i comentaris sobre assumptes que em fascinen o em pertoquen.

Juan del Junco

Cadis, març de 2017”.