Lewis Baltz - Rules Without Exception

Rules Without Exception, 1988

Autor: Lewis Baltz

1 panell.

Impressió Cibachrome.

Fotografies minimalistes de paisatges despullats, edificis símbols de prosperitat i imatges del buit.

Les imatges de Baltz parlen de l'impacte que l'home causa en el paisatge. Els suburbis de les ciutats són els llocs que estan mutant i on el futur penja d'un fil.

Titula les seues fotografies amb la informació específica sobre la ubicació de cada lloc, per si l'espectador vol visitar-ho i experimentar sensacions.