Markus Schinwald - 1st Part Conditional

1st Part Conditional, 2004

Autor: Markus Schinwald

DVD, 35mm en bucle, 3 minuts.

“Volta enrere, retirada, pausa / Si versifique, al·ludisc, oblide el teu nom / Dalt, aconseguir, tornar a caure / Si metrifique, desvetllament; si canvie, credo / Pivot, rotar, sobrevolar / Si transmet, prendràs; si trobe, compartiràs; si obres, ens lliscarem, xocarem en el gran conegut / Alçar-se, invertir i continuar / Tal constància indirecta, acabarem el nostre camí, una gràcia directriu, temerària, però lenta”.

Els seus personatges es mouen de forma desdibuixada en un intent de provocació, esperant la resposta de l’altre; adopten postures grotesques sense definició, creant un ambient surrealista. Durant els minuts que dura el vídeo, es posa en evidència el trencament total entre l’ordre i el caos, conceptes que conviuen paral·lels, però, així com en la vida, mai arriben a trobar-se, tampoc en la seua obra ho fan. Les escenes creen una tensió en l’espectador, perquè aquest espera un desenllaç que mai es produeix. La incomunicació i la distància entre els personatges inciten a desitjar un final feliç, un final on els personatges es troben. És com si d’un moment a l’altre el moviment frenètic i epilèptic es detinguera i l’immobilisme trencara eixa ganyota d’indiferència per apropar-se i iniciar un moviment rítmic i sincopat, però no és així.