Markus Schinwald - Marek with furniture

Marek with furniture, 2006

Autor: Markus Schinwald

Titella de mida real, roba, moble.

Dimensions variables.

L’artista aconsegueix, mitjançant una titella, una semblança pertorbadora pareguda a la vida real, que no és només el resultat de la seua aparença, sinó també de les seues accions físiques: una titella cascavelleja nerviosament amb la cama repetint, aparentment sense intenció, certs patrons de moviment.

El que realment és pur moviment mecànic és percebut com un comportament neuròtic. Aquest tipus de moviments obsessius, així i tot, assumeix una disposició física que una titella, cos artificial inanimat, no té.