432Hz, 2009-2014

Autor: Micol Assaël

Instal·lació.

Tècnica mixta.

Fusta, cera d'abella, mel. Sistema elèctric d'àudio.

330 x 475 x 575 cm.

Una caixa de fusta, a manera de corfa, conté un món iridescent. L'obra consisteix en una sèrie de quadres que contenen cadascun d'ells un dibuix realitzat en cera retroil·luminat i una pista d'àudio, que s'activa per la presència del visitant i que reprodueix el brunzit de les abelles en un rusc.

La freqüència triada, igual que el títol de l'obra, 432Hz, corresponen a les vibracions emeses per les abelles i els sons de la natura. Aquesta sensació auditiva es complementa amb l'embriagador perfum dolçàs de la mel produïda per les abelles.