Animism, 2013

Autor: Raha Raissnia

Film de 16 mm amb bucle.

80 dispositives de 35 mm amb carrusel.

Enregistrament d'escenes de la vida quotidiana amb so en viu del músic i compositor electrònic Aki Onda.

2 quadres de 83,3 cm x 109,2 cm.