Living Projection, 2017

Autor: Tala Madani

Homes calbs de mitjana edat que s’involucren en escenaris absurdes que fusionen el joc amb la violència i la perversitat. Encara que les figures són estereotips participen en activitats estranyes i absurdes. A través de la seua tècnica de pintura distintiva, Madali imbueix símbols recurrents i imatges amb una complexitat que no es pot reduir a una sola lectura. Productes de curiositat, fantasia i desig, les pintures de Madali provoquen una cacofonia d’interpretació que excedeix el mer comentari. Com a tals, existeixen com “vinyetes per a l’experimentació”, com poderoses meditacions sobre la tensió entre allò estereotipat i allò còmic.

Els homes en les seues pintures a vegades estan ridiculitzats, són pallassos dominats en un espai brechtià. Les pinzellades soltes i l’espai pictòric pla donen una qualitat quasi de dibuixos animats a les seues pintures.