Till Gerhard - Falscher Guru

Falscher Guru (Fals Gurú), 2006

Autor: Till Gerhard

Oli i pintura d'aerosol sobre llenç.

280 x 220 cm.

Les figures representades formen un semicercle al voltant d'un objecte cobert en el centre, sobre el qual pareix voleiar un fantasma. El món visual de Gerhard es mou entre la figuració i l'abstracció. Si l'observador analitza més detingudament les figures d'aquesta obra, podrà veure que aquestes semblen distorsionades o desenfocades, subratllant com el seus motius figuratius tenen també en ells vestigis de l'abstracció.