Flauta, 2010

Autor: Alexandre Estrela

 Video FULL HD, color, so monofònic en bucle i estructura de fusta.

Els seus films s'entenen com video-instal·lacions i projeccions. Presentats en diversos suports s'expandeixen espacial i temporalment.

En aquesta obra, un vídeo anaglífic mostra una tija de bambú que vibra en resposta al so del vent. Aquest video tridimensional es projecta sobre una xicoteta estructura de fusta composta per dos plànols paral·lels. La llum flueix cap a la segona pantalla mitjantçant d'un forat perforat, en la primera pantalla, que es troba en la imatge projectada de la tija de bambú.

El pas de la imatge pel mig del forat i la consegüent vibració de la llum produïda en la càmera entre les dues pantalles condueix a la il·lusió que el so produeix en viu, com si estiguérem en presència d'un instrument musical induït per imatges.

La interrelació entre el vídeo i el so produeixen sensacions i emocions en l'espectador que contempla l'obra.

Les obres de l´autor són d´una problemàtica exhaustiva de tots els elements que constitueixen l'acte de veure, el procés que comporta la construcció de la mirada i el possible desdoblament de la imatge en altres dimensions sensorials.