Bruce Conner

Obres en la col·lecció:

obras
Easter...