Monuments, 2018

Autor: Christian Boltanski

Instal·lació.

3 fotografies en blanc i negre, 38 fotografies en color, 25 llums i cable elèctric.

En aquesta sèrie, de fotografies oposades combinades amb fonts de llum, l'artista explora la pèrdua i la mort percebudes a través de la memòria. Amb aquestes instal·lacions vol transmetre'ns la fugacitat de la vida i despertar una consciència col·lectiva sobre els morts. La infància ací representa la temporalitat i una pèrdua irrevocable recuperada a través de la memòria.

En aquestes instal·lacions lluminoses, en forma d'altar, observa la construcció i la representació de la memòria. Al voltant de cada fotografia va instal·lar xicotetes llums elèctriques, com si foren ciris votius. Monuments transmet poderosament una sensació de pèrdua humana i trauma col·lectiu.

Inspirat en l'arquitectura religiosa primitiva -piràmides, mastabes, altars, deixants- són creats a partir d'elements antics que l'artista es va trobar en el seu taller.

Els primers "monuments" parteixen de fragments de fotografies, quadres i bombetes reaprofitats d'obres anteriors de l'artista. És la naturalesa reciclada que torna a un vocabulari pròxim i als seus primers treballs.