Lebenslängliche Atempause, 1997

Autor: Günter Brus

Carbonet, pastel i tinta sobre paper.

L'artista parteix d'una mirada analítica sobre el sentiment, en clau de crueltat i amb aquesta vol atrapar, dins del territori de la consciència, les actituds que poblen els instants negatius que assalten a l'home modern. Les seues pintures, per ser massa humanes, acaben sent inhumanes. Posseeixen el format dels malsons i reflecteixen el costat pervers de l'individu.