Olmo, Juan Ulpiano, 2017-2019

Autor: Jorge Peris

Sal, aigua, cordes i sulfat de coure.

L’obra parteix d’un punt comú, un eix marcat en la part superior de la sala. La sal condueix l’energia i la vida. El salí com referència als orígens, a un mar que t’acompanya com una memòria indeleble, té una presència definitòria en el seu treball. Traça camins pels quals la sal discorre i dibuixa una seqüència que mesura l’univers, del monumental a l’ínfim.